اقامت کاری آلمان

تقریبا تمام کشورهای اتحادیه اروپا تابع یک سری از قوانین کاری هستند، به این صورت که شما برای اخذ ویزای کاری به اروپا نیاز به داشتن یک پیشنهاد شغلی یا همان دعوت نامه کاری دارید، به خاطر همین قوانین، بایستی آگهی کاری از سمت کارفرما به مدت سه ماه در خود کشور آلمان منتشر گردد و اگر شخصی برای استخدام در شغل مطرح شده پیدا نشد

مجدداً این آگهی برای مدت سه ماه در کل اتحادیه اروپا تکرار می شود و نهایتاً اگر شخصی در کشور آلمان و همچنین در اتحادیه اروپا متقاضی شغل نباشد فرصت مناسب برای افراد خارجی ایجاد می شود که از این دعوت نامه بهره مند شوند.

در نگاه اول این فرآیند محال و دشوار به نظر می رسد اما راه دیگری که شما را سریعتر و آسانتر به گرفتن ویزای کار در آلمان نزدیک می کند، روشی است که در آن به متقاضی فرصتی شش ماهه داده می شود تا برای جستجوی کار در آلمان وارد این کشور شود.

خوشبختانه با وجود رکود اقتصادی سال های اخیر در اکثر کشورهای اروپایی، به علت شرایط کشور آلمان از جمله کمبود نیروی متخصص جوان، شرایط مناسب کاری در این کشور برای مهاجرت به آلمان به وجود آمده است. با این حال آلمان نیازمند نیروهای متخصص در رشته های مختلفی هم چون برق، کامپیوتر، الکترونیک و… می باشد. همچنین به دلیل  نبود نیروی متخصص، شانس بیشتری برای اخذ ویزای کاری آلمان برای متقاضیان وجود دارد.

شرایط ویزای کاری آلمان

از جمله شرایطی که شانس گرفتن ویزای کاری را بالا می برند، می توان به داشتن سن مناسب (40 سال به پایین)، سابقه کاری خوب و بیمه، مدارک فنی و حرفه ای، مدرک زبان آلمانی ‌B1 و بالاتر و مدرک زبان آیلتس یا مدرک تافل اشاره کرد.

بسیاری از شرکت ها و کارخانه های معتبر در کشور آلمان نیاز مبرم به نیروهای متخصص خارجی به خصوص نیروی جوان دارند و حتی نکته مثبت این داستان این است که در اکثر موارد افراد متقاضی می توانند شغلی متناسب با رشته تحصیلی خود بیابند و سپس برای ویزای کاری کشور آلمان اقدام نمایند.

متقاضیان پس از موفقیت در اخذ ویزای کار در کشور آلمان وارد این کشور خواهند شد و این منجر به فرصت شش ماهه ای جهت یافتن کار مورد نظر خواهد شد .اگر شما پیشنهاد شغلی و یا شغل مناسبی پیدا کنید، ویزای شما به مدت شش ماه دیگر تمدید و موفق به دریافت Blue card  آلمان خواهید شد.

ویزای کار آلمان دو نوع است؛ ویزای جستجوی کار و ویزای کار از طریق پیشنهاد شغلی

ویزای نیروی کار یا  Skilled worker

متقاضی اجازه دارد با این ویزا در مدت محدودی (سه تا شش ماه) در آلمان به دنبال کار بگردد و سپس به کشورش باز می گردد و در صورت یافتن کار ویزای سه ماهه دریافت خواهد کرد که حکم ورود به آلمان برای کار است. بعد از ورود به آلمان تقاضای کارت آبی می دهد که پس از یک ماه صادر می گردد. پس از آنکه مشغول به کار شد با پرداخت مالیات موفق به اخذ مجوز اقامت دائم می گردد.

ویزا برای دریافت پیشنهاد کاری Job offer

 ابتدا باید شغل مورد نظر به مدت سه ماه در آلمان و سه ماه در سایت کاریابی اتحادیه اروپا (جمعأ شش ماه و گاهی کمتر) آگهی گردد. سپس تعداد اشخاصی که اعلام آمادگی کرده اند ذکر شده و به همراه درخواست کارفرما و کارگر تقدیم سفارت می شود و سپس در آژانس اشتغال فدرال آلمان بررسی خواهد شد.

اولویت شغل ابتدا برای اتباع آلمانی داخل و خارج کشور آلمان است .اولویت دوم برای اتباع اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا و اتباع سوئیس و در اکثر موارد اتباع ممتاز شامل کشورهای استرالیا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، نیوزلند، اسرائیل و شهروندان آمریکا(بدون ویزا) است. اولویت سوم برای اتباع سایر کشورهاست.

اشخاصی که ویزای کار در کشور آلمان را دریافت می کنند، ۴ سال فرصت دارند با کار در آلمان و پرداخت مالیات، اقامت دائم کشور آلمان را اخذ نمایند.

تقریبا تمام کشورهای اتحادیه اروپا تابع یک سری از قوانین کاری هستند، به این صورت که شما برای اخذ ویزای کاری به اروپا نیاز به داشتن یک پیشنهاد شغلی یا همان دعوت نامه کاری دارید، به خاطر همین قوانین، بایستی آگهی کاری از سمت کارفرما به مدت سه ماه در خود کشور آلمان منتشر گردد و اگر شخصی برای استخدام در شغل مطرح شده پیدا نشد

مجدداً این آگهی برای مدت سه ماه در کل اتحادیه اروپا تکرار می شود و نهایتاً اگر شخصی در کشور آلمان و همچنین در اتحادیه اروپا متقاضی شغل نباشد فرصت مناسب برای افراد خارجی ایجاد می شود که از این دعوت نامه بهره مند شوند.

در نگاه اول این فرآیند محال و دشوار به نظر می رسد اما راه دیگری که شما را سریعتر و آسانتر به گرفتن ویزای کار در آلمان نزدیک می کند، روشی است که در آن به متقاضی فرصتی شش ماهه داده می شود تا برای جستجوی کار در آلمان وارد این کشور شود.

خوشبختانه با وجود رکود اقتصادی سال های اخیر در اکثر کشورهای اروپایی، به علت شرایط کشور آلمان از جمله کمبود نیروی متخصص جوان، شرایط مناسب کاری در این کشور برای مهاجرت به آلمان به وجود آمده است. با این حال آلمان نیازمند نیروهای متخصص در رشته های مختلفی هم چون برق، کامپیوتر، الکترونیک و… می باشد. همچنین به دلیل  نبود نیروی متخصص، شانس بیشتری برای اخذ ویزای کاری آلمان برای متقاضیان وجود دارد.

شرایط ویزای کاری آلمان

از جمله شرایطی که شانس گرفتن ویزای کاری را بالا می برند، می توان به داشتن سن مناسب (40 سال به پایین)، سابقه کاری خوب و بیمه، مدارک فنی و حرفه ای، مدرک زبان آلمانی ‌B1 و بالاتر و مدرک زبان آیلتس یا مدرک تافل اشاره کرد.

بسیاری از شرکت ها و کارخانه های معتبر در کشور آلمان نیاز مبرم به نیروهای متخصص خارجی به خصوص نیروی جوان دارند و حتی نکته مثبت این داستان این است که در اکثر موارد افراد متقاضی می توانند شغلی متناسب با رشته تحصیلی خود بیابند و سپس برای ویزای کاری کشور آلمان اقدام نمایند.

متقاضیان پس از موفقیت در اخذ ویزای کار در کشور آلمان وارد این کشور خواهند شد و این منجر به فرصت شش ماهه ای جهت یافتن کار مورد نظر خواهد شد .اگر شما پیشنهاد شغلی و یا شغل مناسبی پیدا کنید، ویزای شما به مدت شش ماه دیگر تمدید و موفق به دریافت Blue card  آلمان خواهید شد.

ویزای کار آلمان دو نوع است؛ ویزای جستجوی کار و ویزای کار از طریق پیشنهاد شغلی

ویزای نیروی کار یا  Skilled worker

متقاضی اجازه دارد با این ویزا در مدت محدودی (سه تا شش ماه) در آلمان به دنبال کار بگردد و سپس به کشورش باز می گردد و در صورت یافتن کار ویزای سه ماهه دریافت خواهد کرد که حکم ورود به آلمان برای کار است. بعد از ورود به آلمان تقاضای کارت آبی می دهد که پس از یک ماه صادر می گردد. پس از آنکه مشغول به کار شد با پرداخت مالیات موفق به اخذ مجوز اقامت دائم می گردد.

ویزا برای دریافت پیشنهاد کاری Job offer

 ابتدا باید شغل مورد نظر به مدت سه ماه در آلمان و سه ماه در سایت کاریابی اتحادیه اروپا (جمعأ شش ماه و گاهی کمتر) آگهی گردد. سپس تعداد اشخاصی که اعلام آمادگی کرده اند ذکر شده و به همراه درخواست کارفرما و کارگر تقدیم سفارت می شود و سپس در آژانس اشتغال فدرال آلمان بررسی خواهد شد.

اولویت شغل ابتدا برای اتباع آلمانی داخل و خارج کشور آلمان است .اولویت دوم برای اتباع اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا و اتباع سوئیس و در اکثر موارد اتباع ممتاز شامل کشورهای استرالیا، ژاپن، کانادا، کره جنوبی، نیوزلند، اسرائیل و شهروندان آمریکا(بدون ویزا) است. اولویت سوم برای اتباع سایر کشورهاست.

اشخاصی که ویزای کار در کشور آلمان را دریافت می کنند، ۴ سال فرصت دارند با کار در آلمان و پرداخت مالیات، اقامت دائم کشور آلمان را اخذ نمایند.

 

با ورود اطلاعات اولیه خود مشاوران صباپلن در اولین فرصت با شما تماس گرفته و به روز ترین اطلاعات در مورد مهاجرت را به شما ارائه میدهد

فرم مشاوره رایگان

مهاجرت تحصیلی به آلمان

مهاجرت غیر تحصیلی به آلمان

6 دیدگاه برای “اقامت کاری آلمان

  • مدیر سایت گفته:

   اگر در این مورد سوالی دارید از طریق فرم مشاوره رایگان با ما در تماس باشید.

 1. زهرا مرادیان گفته:

  سلام من ارایشگر هستم ا۰سال سابقه کار دارم وچند سال مجوز سالن ارایشگاه گرفتم وکار میکنم دوست دارم بر ای کار به المان بروم

  • مدیر سایت گفته:

   با سلام خدمت شما سرکار خانم مرادیان
   باید حداقل مدرک لیسانس و سابقه کاری مرتبط با مدرک دانشگاهیتون رو داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.