فرم ارزیابی اسکیل ورکر ساسکاچوان

 • سابقه نیروی کار ماهر در ده سال گذشته
 • لطفا سطح دانش زبانی خود را براساس نمره مهارت های آزمون IELTS جنرال انتخاب کنید.

  CLB Level Listening Reading Writing Speaking
  10 8.5 8.0 7.5 7.5
  9 8.0 7.0 7.0 7.0
  8 7.5 6.5 6.5 6.5
  7 6.5 6.0 6.0 6.0
  6 5.5 5.0 5.5 5.5
  5 5.0 4.0 5.0 5.0
  4 4.5 3.5 4.0 4.5
 • ارتباط با بازار کار و سازگاری با ساسکاچوان

 • (متقاضی یا همسر همراه وی دارای اقوامی باشد که شهروند کانادا یا مقیم دائم ساسکاچوان باشند. این موارد شامل: والدین ، ​​خواهر و برادر ، پدربزرگ و مادربزرگ ، عمه ، دایی ، خواهرزاده ، برادرزاده ، عموزاده ها در Saskatchewan باشد. )
 • (حداقل حداقل 12 ماه کار در پنج سال گذشته با Work Permit معتبر)
 • (حداقل یک سال تحصیلی تمام وقت در یک دانشگاه مورد تایید در ساسکاچوان)